Skip to content

Diagnosta jako cichy bohater – bez niego nie poznamy diagnozy

27 maja obchodzimy Światowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Najpewniejszym i najdokładniejszym sposobem opisu naszego stanu zdrowia jest diagnostyka laboratoryjna. Szacuje się, że ponad 70 procent decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań laboratoryjnych. Trafna diagnoza, podjęta na podstawie poprawnie wykonanych badań laboratoryjnych, w znaczący sposób wpływa na postawienie właściwej diagnozy i dobór leków. Ważną rolę w tym procesie odgrywa diagnostyka genetyczna. Więcej o zawodzie diagnosty laboratoryjnego i diagnostyce molekularnej dowiemy się od ekspertów kampanii „Genetyka Ratuje Życie”.

Rola diagnosty laboratoryjnego, pracującego w zaciszu laboratorium i nie spotykającego się bezpośrednio z pacjentem, a więc często przez pacjenta niedostrzeganego , jest w tej diagnostyce kluczowa. 27 maja obchodzimy Światowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego i to świetna okazja, żeby lepiej poznać stosunkową młodą, ale fascynującą dziedzinę, jaką jest diagnostyka molekularna. 

Dzięki diagnostom znamy wyniki – poznajmy ich lepiej

''

– Praca diagnosty to niestety nie zawsze doceniany fundament nowoczesnej opieki zdrowotnej umożliwiający zarówno postawienie precyzyjnej diagnozy, wdrożenie spersonalizowanego, skrojonego na miarę postępowania leczniczego. To również swoista możliwość przewidywania przyszłości, dająca unikalną perspektywę prowadzenia opieki prewencyjnej dla pacjentów z grup podwyższonego ryzyka. Dzięki diagnostom możemy nie tylko uzyskać wiedzę o podłożu objawów chorobowych, ale również w wielu przypadkach zapobiec ich wystąpieniu – co bezpośrednio przekłada się na jakość i długość życia pacjentów. Życzyłabym sobie, żeby pacjenci mieli nieograniczony dostęp do nowoczesnej diagnostyki na światowym poziomie, a jednocześnie całe środowisko medyczne rozumiało i doceniało jej wagę i znaczenie w spersonalizowanym podejściu do opieki nad pacjentem – zaznacza dr hab. n med. Agnieszka Pollak, adiunkt Zakładu Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

''

– Praca diagnosty to nie tylko pasja, ale i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Dzięki diagnostom możemy mieć pewność, że nasz wynik badania diagnostycznego jest wiarygodny, rzetelny a cały proces diagnostyczny od momentu pobrania próbki, poprzez jej transport, przechowywanie oraz dobór odpowiedniej metody badawczej po wydanie sprawozdania z badań, zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami w medycznych laboratoriach diagnostycznych. To diagnosta gwarantuje jakość wyniku. Życzyłabym sobie, żeby zawód diagnosty był docenianym i szanowanym zawodem zaufania publicznego – mówi dr n. med. Beata Rozwadowska, Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

''

– Praca diagnosty to związany z ogromną odpowiedzialnością i odpornością na stres zawód, wymagający odpowiedniego wykształcenia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. To praca z różnym materiałem biologicznym i przy użyciu wielu specjalistycznych urządzeń i metod. To również praca z zastosowaniem najnowszych technik molekularnych (np. sekwencjonowania nowej generacji), pozwalających na poszukiwanie zmian w naszym materiale genetycznym. To niezwykle ciekawy zawód, często jednak nie jest zauważany i doceniany. Dzięki diagnostom możemy na czas otrzymywać wyniki badań, mając pewność, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami w medycznych laboratoriach. Odpowiednio zinterpretowany i autoryzowany wynik często pozwala lekarzowi na postawienie diagnozy, podjęcie decyzji terapeutycznej i właściwe dobranie metody leczenia. Życzyłabym sobie, żeby zawód był traktowany na równi z innymi zawodami medycznymi oraz wiązał się z otrzymywaniem godnej płacy za odpowiedzialną pracę – podkreśla dr n. o zdr. Urszula Lechowicz, starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

Czy wiesz, że…

  • 27 maja to nieprzypadkowa data. W tym dniu w 1961 roku Heinrich J. Matthaei
    i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny genetyki i biotechnologii. 
  • Zawód diagnosty laboratoryjnego (analityka medycznego) jest zawodem regulowanym, uznawanym jednocześnie za zawód zaufania publicznego. Jedną z misji Kampanii edukacyjnej, jest nobilitacja zawodu diagnosty laboratoryjnego i uświadamianie roli, jaką diagności odgrywają w systemie opieki zdrowotnej.
  • W Polsce zawód diagnosty laboratoryjnego wykonuje ok. 15 tys. osób będących specjalistami w czternastu dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Fachowość personelu diagnostycznego przekłada się bezpośrednio na jakość
    w ochronie zdrowia oraz na optymalizację kosztów opieki zdrowotnej, zawyżanych kosztami powikłań nierozpoznanych schorzeń lub błędnymi diagnozami.
  • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych do końca 2023 roku otrzyma 24 miliony 815 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych diagnostów. To pierwszy raz w historii, gdy samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych pozyskał pieniądze ze środków publicznych na podnoszenie kompetencji zawodowych swoich członków.

 

Kampania „Genetyka Ratuje Życie”

Genetyka Ratuje Życie to kampania edukacyjna nt. badań genetycznych. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości nt. roli i znaczenia diagnostyki genetycznej, w tym sekwencjonowania  następnej generacji, na poprawę jakości i długości ludzkiego życia. Inicjatorem akcji jest Analityk Genetyka.

Ciastka na tej stronie przeszły niezbędne testy profilaktyczne

Informujemy, iż nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies, w celach nawiązania i utrzymania sesji i celach statystycznych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.