Nasi eksperci

prof. IBB PAN, dr hab. Beata Burzyńska

Pracownia Genetycznych Podstaw Chorób Człowieka

„Genetyka ma ogromne znaczenie w medycynie. Dzięki niej możemy ustalić etiologię chorób genetycznych, dopasować terapię, a także – w niektórych przypadkach – przeprowadzić korektę nieprawidłowych genów.”

prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

Genetyk, pediatra, neonatolog, koordynator medyczny Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu

„Genetyka jest dla mnie nadzieją na leczenie, na zidentyfikowanie leczenia celowanego, przyczynowego oraz na ustalenie odpowiedniego, adekwatnego do choroby postępowania terapeutycznego dla osób z chorobą rzadką czy uwarunkowaną genetycznie.”

dr hab. n. med. Agnieszka Pollak

Adiunkt Zakładu Genetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

„Genetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki dająca unikalną możliwość poznawania tajemnic funkcjonowania organizmów. Niezwykłość badań genetycznych to niejako przewidywanie przyszłości oraz sprawianie, że medycyna staje się spersonalizowana, a każdy pacjent wyjątkowy.”

dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska

Narodowy Instytut Onkologii

„Genetyka jest dla mnie obrazem, który uzupełnia wiedzę o chorobie, tak jak obraz patomorfologiczny czy obraz z tomografii komputerowej. To wiedza, która pozwala precyzyjnie leczyć pacjentów onkologicznych, a ponadto wspiera profilaktykę i określenie ryzyka wystąpienia choroby uwarunkowanej genetycznie.”

dr n. med. Andrzej Tysarowski

Kierownik pracowni diagnostyki genetycznej molekularnej nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

„Trudno obecnie wyobrazić sobie medycynę personalizowaną w onkologii bez badań genetycznych. Umożliwiają one prowadzenie skutecznej profilaktyki, szczególnie u osób obciążonych nowotworem o uwarunkowaniach genetycznych. Pozwalają postawić precyzyjną diagnozę, co ma znaczenie dla wyboru właściwej terapii. Wspomagają także monitorowanie przebiegu czy efektów leczenia.”