Partnerzy kampanii

Firma ALAB laboratoria to ogólnopolska sieć najnowocześniejszych laboratoriów diagnostycznych w Polsce posiadająca najszerszą ofertę ponad 3500 badań diagnostycznych, od podstawowych po wysokospecjalistyczne testy. Firma współpracuje z podmiotami medycznymi w całym kraju. Świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, prywatnych praktyk lekarskich, klientów indywidualnych oraz jednostek prowadzących badania kliniczne.

Pracownia Biobank, jednostka naukowa Uniwersytetu Łódzkiego, zajmująca się zagadnieniami biologii molekularnej i genetyki oraz pobieraniem, gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem materiału biologicznego.

Genomed SA jest innowacyjną firmą skupiającą się na sekwencjonowaniu i analizach DNA, dostawcą zaawansowanych usług sekwencjonowania nowej generacji (NGS), o bardzo szerokim zakresie, obejmującym złożone analizy bioinformatyczne. Oferta Genomedu jest uniwersalna – w swej części diagnostycznej obejmuje badania (od wybranych genów po całe genomy) dla indywidualnych pacjentów, szpitali i klinik, a w swej części naukowej – skierowana jest do społeczności naukowej, firm biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Pracownia Genetyki Medycznej, wchodzi w strukturę Katedry Medycyny Zabiegowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest to jednostka prowadząca działalność badawczo-dydaktyczną w zakresie genetyki oraz biologii molekularnej ludzi i drobnoustrojów.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum jest jednym z wiodących ośrodków w Europie specjalizujących się w zakresie genetycznej diagnostyki niepłodności i poronień, preimplantacyjnej diagnostyce PGS-NGS, onkogenetyki oraz nosicielstwa chorób genetycznych, a także infekcji bakteryjnych i wirusowych. Naukowcy Gyncentrum z Zakładu Inżynierii Genetycznej, prowadzą także intensywne prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technikami diagnostycznymi oraz metodami terapeutycznymi, m. in. w zakresie zwiększenia wykrywalności nowotworów, leczenia szpiczaka mnogiego, a także nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej.

Warsaw Genomics to jedna z największych w Europie firm specjalizująca się w diagnostyce genetycznej. W laboratoriach Warsaw Genomics wykonywanych jest ponad 300 różnych testów genetycznych, wykorzystujących zaawansowane i zgodne ze światowymi standardami narzędzia diagnostyki molekularnej. Kierowany przez prof. dr. hab. n. med. Krystiana Jażdżewskiego interdyscyplinarny zespół tworzą lekarze oraz naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Misją Warsaw Genomics jest zapewnienie pacjentom rozwiązań medycyny genomowej, dzięki którym nie zachorują lub
będą mogli jak najszybciej podjąć odpowiednie działania zapewniające jak najskuteczniejsze leczenie. Warsaw Genomics od 2017 roku realizuje unikatowy program profilaktyki onkologicznej Badamy Geny, w ramach którego przebadano już ponad 70 tysięcy osób. Program ocenia ponad 44 tysiące mutacji germinalnych w BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 i innych genach powiązanych z zachorowaniem na  raka piersi, jajnika lub prostaty oraz jelita grubego, nerki, endometrium (macicy), żołądka, tarczycy, trzustki, z guzami mózgu, nadnerczy, guzami neuroendokrynnymi, czerniakiem.